Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:
  RACKK Paweł Gardy
  Adres mailowy: [email protected]
  Adres strony internetowej: https://laserpic.pl/
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach wyznaczenia terminu wizyty, realizacji usługi oraz stworzenia historii zabiegów w naszej firmie. Przetwarzamy jedynie Państwa dane kontaktowe takie jak imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz adnotacje dotyczące wykonywanych dla Państwa usług na które wyrazili Państwo zgodę.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, zatrudnione w RACKK tylko i wyłącznie w celu sprawnej realizacji wykonywanych przez nas usług. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
  RACKK nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Okresy przechowywania danych
  W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody.
 6. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 7. Prawo wniesienia skargi
  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Opis środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu
  • Dostęp do danych osobowych dostępny jest jedynie po zalogowaniu się pracownika loginem oraz hasłem zmienianym co 30 dni.
  • Pracownik po odejściu od komputera na którym widnieją dane osobowe wylogowuje się lub zamyka program.
  • Wszystkie nasze komputery firmowe posiadają aktualne oprogramowanie oraz posiadają zainstalowane programy chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem.
  • Z racji umiejscowienia monitora komputera osoby postronne nie mają możliwości zapoznania się z danymi osobowymi osób wyświetlonych na monitorze.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224

Polityka plików Cookie

Nasz serwis stosuje pliki Cookies w celu poprawnego działania strony oraz celach statystycznych. Bez tych plików nie moglibyście wysłać do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy, nie moglibyśmy także zapisać informacji że zostali Państwo poinformowani o plikach cookies.
Nasza strona przetwarza także pliki cookies które zostały utworzone w trakcie wizyty na innych stronach internetowych:

 • Google Analytics
 • Yandex Metrica
 • Facebook

Nasz serwis nie zbiera informacji w sposób automatyczny, wszystkie informacje które zostają zebrane zostają przez Państwa przekazane w sposób dobrowolny np. w formularzu kontaktowym.

Możecie także wyłączyć pliki cookies dla pojedyńczych stron lub dla wszystkich hurtowo. Aby to zrobić zalecamy zapoznanie się z obszernym artykułem w wikipedii:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie